söndag 29 juli 2012

Tidningsklipp: "Afrättningen å Långholmen" | Wernamo Tidning 1882

Tidningsklipp ur Wernamo Tidning, lördagen den 29 juli 1882. Styckebrytningar införda.

Bakgrunden till texten är det följande:

En septembernatt 1881 tog sig Österman och Andersson-Sköld, båda berusade, ombord på en båt som Sköld tidigare ägt. De lade ut från hamnen och satte segel. Men ombord fanns tre sovande personer:  ägaren Anders Jacobsson, hans sambo Elna Maria Sanden, och ynglingen Carl-August Nilsson.

Jacobsson slog Österman och Andersson-Sköld slog ihjäl. Sanden våldtogs och dödades. Men Nilsson lyckades efter ett dygn rymma och larma polisen.

Österman och Andersson-Sköld fängslades och dömdes omsider till döden för mord. Efter avrättningen, som beskrivs nedan, begravdes Österman och Andersson-Sköld på Kungsholmens kyrkogård.

Källa: Nättidningen Rötter

* * *
Afrättningen å Långholmen. Mördarne Österman och Andersson-Sköld afrättades i tisdags på fängelsegården å Långholmen.
De lifdömde föreföllo vara resignerade och lära äfven hafva yttrat sin öfvertygelse om domens rättmätighet. Den sextionioårige skarprättaren Hjort fullgjorde sin svåra uppgift såsom en mästare i den förskräckliga konsten. Allt försgiggick utomordentligt hastigt och med mått och steg afsedda att göra det hela så litet pinsamt som möjligt.
Österman, som var den i alla afseenden svagare, afrättades först. Ej fullt en qvarts timma förgick derefter, innan Sköld halshöggs. En ny stupstock var då beredd för honom, hvarjämte ny bila äfven användes. Blodspåren voro öfverhöljda och dolda af sågspån.
* **

0 kommentarer: