måndag 30 juli 2012

Bokrecension: Vikingarnas handbok för lyckade affärer

Vikingarnas handbok för lyckade affärer: Om hur man bedriver handel över haven innehåller utdrag ur den norska skriften Koungaspegeln (norrönt: Konungs skuggsjá), som skrevs omkring år 1240. Författaren är inte med säkerhet känd, men kan ha varit en ärkebiskop Einar Gunnarsson. Översättare är Ylva Hellerud.

* * *

Först något om namnet på textsamlingen. För mig är det aningens märkligt, att man väljer att tillskriva vikingarna denna samling texter, som i själva verket skrevs ner omkring tvåhundra år efter vikingatidens slut, och dessutom i en helt annan era än vikingarnas: den kristna. Så är också kristna motiv vanliga bland citaten. För mig blir det lite som att ge ut en handbok för lyckade affärer i dag, och kalla den Karl Johan-tidens handbok för lyckade affärer.

Men jag förmodar att boken når ut bättre, om den associeras direkt med vikingatiden, fastän det enda den i direkt står i släktskapsförhållande till vad gäller den tidigare eran, är vikingarnas förkärlek för handel.

* * *

För övrigt är boken full av snusförnuftigheter. Kanhända kan jag försöka sammanfatta den korta boken så här:

Man ska vara en ärlig handelsman, och inte bedra folk. Handelsmannen ska uppföra sig väl i främmande land, vara artig och vänlig. På morgonen ska man gå till mässan och bedja. Skänk av dina tillgångar till Gud — det vill säga till kyrkan.

När man köper varor ska man se efter så att de inte är skadade. Har man till äventyrs råkat köpa skadat gods, ska man inte dölja det när man säljer varorna vidare. Ta inte överpris, för att inte riskeras att kallas svindlare.

Läs böcker, allra helst juridiska sådana. Med lag skall tvist biläggas. Lär dig dessutom gärna flera språk, helst latin och franska. Det är en fördel att vara duktig på att räkna. Lär dig nåt nytt varje dag. Var inte dyster till sinnes utan glad. Skaffa pålitliga vänner, gärna mäktiga sådana. Betala dina skatter. Akta dig för att tala i vredesmod. Uppfostra dina barn så att de lär sig ett yrke. Se upp med att dricka dig full och gå till prostituerade, och spela inte spel om pengar.

Om du blir rik ska rikedomen fördelas, så att inte — så att säga — alla ägg ligger i samma korg. Allra bäst är att investera i jordegendom.

* * *

Trots att inte Konungaspegeln är vikingatida, så är den dock medeltida. Därigenom äger den givetvis ett historiskt värde för oss, hur snusförnuftig den än må vara. Något vittnar den om hur handel kunde gå till, hur man förväntades placera sin förmögenhet, och vad som sågs som ett ideal vad gäller handelsmännens etik. Men något särskilt överraskande eller dräpande bjuder den knappast på — vad gäller de utdrag ur densamma som återfinns i Vikingarnas handbok för lyckade affärer.

Emellertid ska jag tydligt understryka, att Ylva Helleruds språkliga överföring till svenskan fungerar bra. Jag har inte läst originaltexten på isländska, men språkdräkten på svenska är modern utan att verka konstlad.
— — —
Vikingarnas handbok för lyckade affärer: Om hur man bedriver handel över haven, Ylva Hellerud (övers.), Gudrun 1997. ISBN: 91-88870-04-9. 77 sidor.

0 kommentarer: