onsdag 13 juni 2012

Varför lägga ut klipp ur gamla tidningar?

Jag älskar historia. Jag älskar att rota i historien. Jag älskar att försöka nå fram till historien, genom töcknet, genom allt det som skiljer — för att få en beröringspunkt med det som var. Tidningsurklippen fungerar som sådana beröringspunkter med det förflutna.

Ofta är det förflutna otillgängligt. Det mesta av det som nån gång skett är glömt, borttappat, förstört, utan att lämna några spår. Och det finns kanske ingen kvar som kan vittna om hur det var. Minnena har slocknat med de människor som hade dem. Då har kontaktytorna med det förgångna försvunnit.

Texter, till exempel ur gamla tidningar, fungerar dock som ställföreträdande minnen. De är de dödas minnen. När de finns, får vi i alla fall en chans att rekonstruera fragment av det som en gång var.

Så ja, jag tycker gamla tidningsurklipp fyller en viktig funktion, eftersom jag värdesätter möjligheten att komma i kontakt med det som en gång var och som ingen längre har egna minnen av. Den som ger blanka fan i vad som en gång varit får knappast ut mycket av det. Men jag söker kontaktytor med det förflutna.

0 kommentarer: