onsdag 20 juni 2012

Tidningsklipp: Grämelse öfwer mißlyckat kortspel | Dalpilen 1857

Klipp ur Dalpilen, lördagen den 20 juni 1857.

* * *
Helsingborg. Den 3 Juni har smeden Nils Löfgrens son Per afhändt sig lifwet genom hängning. Motivet för detta förtwiflade beslut lärer hafwa warit grämelse öfwer mißlyckat kortspel.
* * *

0 kommentarer: