onsdag 13 juni 2012

Tidningsklipp: "Den första förbränningen af ett lik" | Wermlands Läns Tidning 1874

Klipp ur Wermlands läns tidning, lördagen den 13 juni 1874.

* * *
"Den första förbränningen af ett lik i Tyskland egde rum i Dresden annandag pingst och werkställdes medelst den s. k. Siemenska apparaten. Sorgeskaran märker intet af förbränningsprocessen; likkistan nedsänkes i en fördjupning, och först sedan falluckorna öfwer denna blifwit tillslutna, går kistan derifrån widare ned i ugnen, der förbränningen försiggår."
* * *

0 kommentarer: