torsdag 21 juni 2012

Tidningsklipp: Åsknedslag | Blekingeposten 1859

Tidningsklipp ur Blekingeposten, tisdagen den 21 juni 1859. Styckebrytningar införda.

* * *
"Göteborgs-Posten berättar:

Den 27 sistl. Maj nedslog åskan hos torparen Olof Josefsson på Myren under Nedra Hoga af Stahla socken på Oroust.

Josefsson, som satt i s. k. stugan, sysselsatt att ituskära potatis för pågående sättning, tillsade sina fyra i stugan warande barn att gå till ladugården och under åskwädret lössläppa hans enda ko.

Just som barnen werkställt detta, nedslog åskan genom lagugårdswäggen, i hwilken ett rundt hål bildades midt för det ställe der kon förut haft sin plats. Af de fyra barnen nedföllo de trenne afswimmade; det fjerde sprang in till fadren, för att omtala hwad som händt, men fann honom liggande död och utan andra yttre märken än några blånader å halsen och i ansigtet. Bredwid honom låg knifwen ännu till hälften inskuren i en potatis.

Åskan hade således samtidigt genomgått bonings- och uthuset. Den antände icke; och barnen waknade snart åter till medwetande om sin förlust."
* * *

0 kommentarer: