torsdag 28 juni 2012

Tidningsklipp: "Äfwentyrlig resa" | Falu-Posten 1873

Tidningsklipp ur Falu-Posten, lördagen den 28 juni 1873. Styckebrytning införd.

* * *
Äfwentyrlig resa. Några wåghalsar rusta sig till att segla öfwer hafwet från San Diego i Californien till Japan, i ett fartyg, som endast är 30 fot långt. Höjden af detta lilla skepp är 4 1/2 fot och bredden 10. Det är spetsigt i båda ändar och har 8 tons drägtighet. Fartyget skall ha 4 mans besättning kaptenen inberäknad, samt proviant för 6 månader.
De tro sig kunna uppnå Japans kuster efter 6 weckors seglats. Efter att en tid ha roat sig med jagt och fiske, ämna äfwentyrarne återwända till Californien i sitt nötskal.
* * *

0 kommentarer: