onsdag 13 juni 2012

Text: "Olyckshändelse" | Göteborgs Weckoblad 1875

Notis ur Göteborgs Weckoblad, lördagen den 17 juli 1875.

* * *
Olyckshändelse. Vid pågående arbete med Hornborgasjöns sänkning har en arbetare vid namn Ström från Grästorp sprängts i luften. För att skydda sig mot ett laddadt bergskott hade S. sprungit in i en s. k. kur, hvarest åtskillig materiel, deribland äfven 17 skålpund dynamitpatroner, förvarades. I hastigheten hade han råkat beröra en bundt dylika patroner, som härigenom kreverade. Ögonblicket derefter voro såväl hus som karl försvunna från platsen. Vid eftersökandet fann man här och der delar af den dödes kropp helt och hållet splittrade.
* * *

0 kommentarer: