lördag 26 maj 2012

Tidningsklipp: Själfmord | Göteborgs Weckoblad 1892

Numera publicerar tidningar nästan aldrig notiser om självmord. Undantaget kan vara, om ett självmord skett offentligt och att många blivit åskådare till handlingen, eller när andra specifika omständigheter kan motivera ett omnämnande.

Det var inte på samma sätt förut. Både olyckor och självmord beskrevs ofta i detalj i tidningar. Så också i det följande exemplet, från Göteborgs Weckoblad, torsdagen den 19 maj 1892.

* * *
Själfmord. Tjänstemannen i Sundsvalls enskilda banks afdelningskontor i Stockholm, K. G. Bacher fanns i lördags morse liggande död i sängen med högra tinningen genomborrad af en revolverkula.

Några ekonomiska svårigheter e. dyl. lära icke hafva varit orsaken till den unge mannens — han var endast omkring 24 år — hemska beslut, utan tros anledningen, säger St. Aftonbl., vara att söka i den omständigheten, att hans ögon voro så klena, att han hade svårt att sköta sin befattning, samt att läkare uttalat tvifvel om deras förbättring.
* * *

0 kommentarer: