onsdag 2 maj 2012

Text: Norskt naturfenomen | Post- och Inrikes Tidningar 1846

Min faiblesse för gamla tidningstexter får mig att lägga ut ytterligare ett klipp, nu ur Post- och Inrikes Tidningar, 14 maj 1846, sid. 1.

Månne kan vi kalla innehållet en nedteckning av en tidig, norsk UFO-observation. I mina amatörögon synes det ha varit fråga om en kulblixt — om nu såna verkligen existerar.

Notera den sarkastiska tonen hos artikelförfattaren...

* * *
"= Naturfenomen. Från Drammen berättas den 5 Maj att ett par bönder, som natten till den 18 April voro uppe i fjellen vid Sandsvær, emot kl. 2 varseblifvit en svag ljusning åt öster, liksom tidigt vid soluppgången. Plötsligt störtade med förfärande gnissel en stor eldkula nedåt himlavalfvet. Bönderne, som trodde att yttersta dagen var förhanden, gömde sig bakom en klippa, och observerade således icke länge eldkulan; men förnummo strax derefter flera häftiga knallar samt en skakning liksom af jordskalf. En af dem påstår också, att kulan höll 10 à 12 fot i diameter och att den beskref en mängd zigzag under sin framfart; förmodligen har dock förskräckelsen försett honom med förstoringsglas. Vädret var stormigt och atmosferen mulen."
* * *

0 kommentarer: