måndag 21 maj 2012

Tidningsklipp: "I en wiß tysk stad..." | Borås Tidning 1862

Hittar en förskräcklig notis i en 150 år gammal upplaga av Borås Tidning. Berättelsen bär vandringssägnens alla kännetecken, men bara tanken på att nåt sånt som beskrivs skulle ha inträffat i verkligheten förfärar.

Således, med vissa styckeindelningar införda, ur Borås Tidning, 23 maj 1862. —

* * *
"I en wiß Tysk stad skall enl. rykte följ. hafwa tilldragit sig: Ett barn till rika föräldrar dör; man begrafwer det sedan man lagt barnets älsklingsdocka i likkistan.

Händelsen will att det döda barnets moder går genom en wälbekant gata och der observerar ett barn, som håller hennes döda barns docka i armarne. Hon stannar och erfar af barnet, på tillfrågan, att deß far är dödgräfware, och att hon nyligen erhållit dockan af denne.

Frun blir förskräckt, skyndar hem och berättar händelsen för sin man; denne angifwer genast saken för polisen och fordrar uppgräfning af barnets likkkista. Grafwen öppnas och man finner en tom kista. Widare efterforskningar ådagalägga, att dödgräfwaren uppgräft många lik och med dem gödt sina swin, som woro föremål, med hwilka han dref betydlig handel."
* * *

0 kommentarer: