lördag 28 april 2012

Text: Jobbansökan | Borås Tidning 1863

"Observera!
En yngling med hedrande betyg söker plats antingen som biträde i handel eller som informator för mindre försigkomna gossar. På lön göres mindre afseende. Reflekterande behagade snart wända sig till Joh. Fr. Ström
Borås den 13 Juli 1863."
— Jobbansökan i Borås Tidning 14 juli 1863.

0 kommentarer: