tisdag 17 april 2012

Text: "Hemskt morddrama" | ur Kalmar 1912

Den 17 april 1912 stod följande notis införd i tidningen "Kalmar".

* * *
"Hemskt morddrama.

B o r å s den 16. Vid 8-tiden i morse utspelade sig ett uppskakande drama i Fritsla. En omkring 60-årig [yrke] [namn] sökte under rusets inflytande döda sin hustru och sina barn. Han högg hustrun flere djupa sår i magen. Hon lyckades det oaktadt att fly till närmaste grannar, dit äfven barnen sprungo.

Mannen dödade därpå sig själf genom att skära sig i halsen. När folk anlände var han redan död. Han hade på sista tiden lefvat oregelbundet och hotat personer med revolver.

Någon fara för hustruns lif lär icke föreligga."
* * *

Bakom denna lilla artikel göms givetvis himlastormande känslor, slitningar, våld, blod. Vi anar hustruns och barnens rädsla. Grannarnas miner och oro. Vi undrar över orsaken till mannens desperation. Vi funderar kring vilka som tog sig in i huset, och fann mannen. — Men här är skeendet komprimerat till telegrammets knappa och precisa prosa.

Jag tycker om att läsa gamla tidningar, om personer som varit borta länge, om strider där stridsdammet för längesen lagt sig, om möten ingen längre minns. En fridens behagliga dimma har lagt sig kring allt som en gång upptog människornas tid. Pekoralt, kanske. Men likväl.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, vi undrar fortfarande över hans desperation. Ingen vet, mer att det satte sina spår.

Min morfars far

Creutz sa...

Oj! Ja - se, över hundra år efter att händelsen inträffade minns ni det som tragisk begivelse, omgiven av frågetecken. Hur sträcker sig inte tidens skugga över decennier och sekler!