fredag 13 april 2012

Text: Engelbrektskrönikan om Openstens förstörelse

Openstens fästning på 2000-talet.

I Engelbrektskrönikan, skriven mot slutet av 1430-talet, vittnas det i några strofer om fästningen Opensten, vars ruiner ännu kan skönjas i min hembygd. Opensten, beläget på Husberget strax utanför Limmared i Tranemo kommun, lär ha uppförts på 1350-talet, och brändes ned hösten 1434 under Engelbrektsupproret.

Så står det skrivet:
"Engelbrekt drogh til Opensten,
han fik thet huset utan men.
Thet fästa hafde greffwa Hannus,
han war ej siälff uppa thet hus.
Thet hafde en thydsk af honom i tro
och han het Merten Grabo.
Han daghtingar sik aff i samma stund
och slottet brändis nider i grund."
Och så har texten återigen skapat en brygga mellan seklerna.

0 kommentarer: