onsdag 21 mars 2012

Madonna, yttrandefrihet och S:t Petersburg

Måhända är S:t Petersburgs nya lagstiftning om yttrandefrihet angående HBT-ämnen bekant. Den sjunde mars 2012 blev den regionala lagen underskriven av guvernören, som gör det olagligt att ägna sig åt "allmänna aktiviteter i avsikt att göra propaganda för sodomi, lesbianism, bisexualitet och transsexualitet bland minderåriga".

Lagen är luddigt formulerad. Exakt vad den innebär är oklart.

Emellertid kopplar lagtexten indirekt ihop HBT-personer med pedofili. De unga skall ju, menar lagen, skyddas från HBT-personernas rekrytering, deras propaganda. Det intellektuellt ohederliga i en sådan sammankoppling är givetvis uppenbar: men där är den likväl; färdig att göda de fördomsfullas fördomar. Och redo att sätta effektfulla käppar i den framåtskridande utvecklingens hjul.

* * *

Den här minoriteten — bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner i S:t Petersburg — är alltså så farlig, att myndigheterna tar sig rätten att häva deras yttrandefrihet, och alla de människors yttrandefrihet som vill berätta om HBT-ämnen. De sätter barriärer för möjligheten, att nå unga HBT-personer med fakta, vetenskap, och för all del ett ack så nödvändigt stöd: att de inte är onormala, att man inte har rätt att trampa på deras rättigheter och personlighet, att det finns många fler som de — även om HBT-personer i Ryssland är utsatta för extrema påtryckningar.

Fjolårets våg av självmord bland unga HBT-personer i USA, där i vilket fall yttrandefriheten inte är så beskuren som i Ryssland, får mig givetvis att tänka på den psykiska hälsan bland unga HBT-personer i Ryssland, som inte får laglig tillgång till balanserad information via skola eller samhället i ämnesområdet.

* * *

Så frågorna blir många. Är det fortfarande lagligt att undervisa om homosexualitet och HBT-personers villkor i skolorna? Är det möjligt att låta unga HBT-personer förstå att de inte är sjukliga eller abnorma, med en sådan lagstiftning? Hur påverkar lagen möjligheten att göra kulturevenmang med HBT-tema? Filmer? Skriva böcker? Sända ett opartiskt teveprogram i ämnet? Stämmer det, som ryska HBT-aktivister menar, att Pride-parader nu i praktiken har förbjudits i staden?

HBT-aktivister påpekar, att det finns anledning att se S:t Petersburg som något av ett försöksprojekt i frågan, även om lagen införts även på andra håll i republiken. Det finns risk att lagen sprids till fler regioner, som ett ondskefullt tystnadens och tigandets virus. Det finns skäl till oro, för alla oss som bryr oss om rätten att tala fritt, skriva fritt, och för alla oss som tycker att det är vidrigt att trampa på en minoritet som man dessutom redan så effektivt försöker trycka ner mot S:t Petersburgs kalla gator.

* * *

Det var så nyss som 1993, som homosexualitet dekriminaliserades i Ryssland. Ämnet homosexualitet är känsligt, och de som kämpar för homosexuellas lika rättigheter i samhället, får genom en censurlag som den som nu genomdrivits i S:t Petersburg ett kraftigt bakslag. Starka krafter i Ryssland, såsom den ortodoxa kyrkan, kräver hårdare tag mot homosexualitet. Prideparader stoppas ofta av polis. Trots omvärldens kraftiga fördömanden av den nu inslagna vägen.

* * *

Det som sker i S:t Petersburg föraktligt, avskyvärt, individfientligt, ohederligt.

Det är därför välkommet, att Madonna gör ett uttalande på sin hemsida. Hon skall nämligen ha konsert i S:t Petersburg, och det har varit tal om att hon borde bojkotta staden. Madonna väljer annorlunda.

Hon kategoriserar sig, i sitt uttalande, som "frihetskämpe". Hon åker till S:t Petersburg
"...to speak up for the gay community, to support the gay community, and to give strength and inspiration to anyone who is or feels opressed."
Det är en viktig symbolhandling. Och det är min förhoppning, att denna symbolhandling följs av fler. Och att kampen för yttrandefriheten aldrig någonsin må dö. Inte ens under trycket av inskränkta politiker och en lika inskränkt kyrka.

Och det är min förhoppning, att åtminstone en del av den energi som läggs ner i den årliga Prideparaden i Stockholm, av oss HBT-personer kunde läggas ner på de regioner runtom i världen, där man inte nått lika långt i HBT-frågor som i Sverige.

Vi har mycket kvar att göra.

* * *

Mer:
Gay News Network: St. Petersburg introduces anti-homosexuality law
ABC News: 'Gay Gag Rule' Now Law in St. Petersburg
All Out: Russia Silenced
Madonna.com: Madonna Answers St Petersburg's Controversy
Huffington Post: Madonnas Vows To Oppose St. Petersburg's 'Gay Propaganda' Law During Upcoming Performande
Huffington Post: St. Petersburg Approves 'Gay Promotion' Fines: Russian City's LGBT Bill Draws Protests

0 kommentarer: