måndag 27 februari 2012

Text: ur Karolinerna | Verner von Heidenstam


Ur Karolinerna av Verner von Heidenstam (1859–1940), vol. I, kapitlet "Poltava". Slaget pågår, och har glidit över till svenskarnas nackdel.

* * *
"De kära, sönderskjutna gamla fanorna fladdrade ännu i mängd över människohavet, men de vaggade och vacklade, de trasades och knäcktes, och slutligen sjönko de och försvunno en efter en. Upplands regemente, som samlat de flesta av sina män från hjärtat av Sveriges bygder, från svearnas urhem vid Mälardalen, brottades i döden. Fanorna med det korskrönta äpplet i hörnet vredos ur de nedstucknas sammanknutna händer, och under kosackpikar och kolvar och sablar sträcktes överste Stjernhöök till marken, allt medan han stammade: Nu är stunden, då vi må ropa: Fader, det är fullkomnat! Överstelöjtnant von Post och major Anrep föllo nästan sida vid sida. Kaptenerna Gripenberg och Hjulhammar och löjtnant Essen och de barnsligt spensliga och skägglösa tre fänrikarna Flygare, Brinck och Düben lågo redan i dödskampen. Stå, gossar, stå! ropade officerare och soldater och stupade över varandra, så att där av lik och klädtrasor och torvor och sand bildades en kulle, vilken tjänade de levande till bröstvärn. Visslande druvhagel och muskötkulor, granater och brakande kartescher regnade över fäktande och döda, och luften var nu så mättad med damm och rök, att folket endast kunde se en hästlängd framåt."
* * *

En diktad, men förvisso levande och mycket dynamisk bild av stridstumultet, inte sant?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vart kommer den där bilden med skallen och ormen ifrån? Har den någon koppling till texten och/eller karoliner?

Creutz sa...

Ja, bilden är en av många vinjettbilder i min upplaga av Karolinerna.