måndag 19 september 2011

Dikt: ur Göken | Erik Axel Karlfeldt

"Ja, jag har glömt mig kvar i min gröna ungdomsskog,
och tiden stundar nog,
då jag måste sommarfjädrarna rugga
och fara på förtjänster och söka mig ett skjul
och sitta grå och ful
och uvna till i längtan och skugga."

— Erik Axel Karlfeldt,
ur "Göken", Fridolins visor.

0 kommentarer: