lördag 7 maj 2011

Tips: Nomina — namnetymologi hos Historiska Museet

Etymologi är intressant. På Historiska museets hemsida, hittar jag en underavdelning som kallas Nomina, där man kan söka på 4338 namn och få namnets etymologi, få veta om det bedöms som vanligt eller ovanligt, vad det betyder och ofta dess första dokumenterade förekomst i Sverige. Ofta finns även lite kuriosa medtaget också.

Jag heter Andreas Rustan Creutz.

Om mina förnamn får jag bland annat veta det följande:

Andreas: Vanligt förekommande; kommer från ordet för man eller människa på grekiska, samt förekom första gången i Sverige på en runinskrift från 1100-talet.

Rustan: Ovanligt; kommer från orden ära och sten på fornnordiska, men är dokumenterat i Sverige först 1828.

— Etymologin kände jag till åtminstone för mitt tilltalsnamn, men informationen om första dokumenterade förekomst i Sverige har jag inte stött på tidigare. Intressant!

0 kommentarer: