onsdag 18 maj 2011

Text: ur Antikens historier | Alf Henrikson

"När Xerxes såg hela Hellesponten skymd av sina fartyg och sina marscherande kolonner prisade han sig lycklig, men strax därpå fällde han tårar, ty det slog honom att om hundra år skulle det inte finnas en enda man kvar av all denna makt och härlighet."
— Alf Henrikson,
ur Antikens historier

0 kommentarer: