tisdag 12 april 2011

Fragment: Romarbrev | Apokryf

Från Paulus, Jesu Kristi apostel, till de församlade i Rom. Frid vare med er, och ljus från Herren Jesus Kristus!

Jag har nu varit ifrån er alltför länge, och längtar oavbrutet efter att förenas med er, främst med min broder Barabbas, vilken jag saknar dag och natt och vars namn jag ofta ropat i sömnen. Men jag har hopp om att snart åter kunna komma till er, och hos er förkunna budskapet om kärlek bortom alla vapen och allt skvaller från kvinnor och grälsjuka män.

Vår kärlek är icke den kärlek som världen känner, ty den är mer än så. Ni har alla sett hur jag älskar Barabbas, som jag alltid sover hos när jag är bland er. Så vill jag också att ni ska älska varandra: var och en sin särskilda broder, till vilken ni aldrig skall upphöra att visa ömhet och tillgivenhet. Giv honom alltid det han behöver till kropp och själ, och uppbygg honom med läran om vår Jesu Kristi kärlek till Johannes, om han skulle tveka och tvivla. Älska varandra hängivet!

Jag har också fyllts med sorg i min frånvaro, ty Markus berättade för mig, om de sprickor som uppstått ibland er, där somliga menar att den rena kärlek vi hyser till varandra inte är ren och inte är Guds kärlek. Till er säger jag, i kraft av det uppdrag herren Jesus själv gav mig då han visade sig för mig på vägen till Damaskus och slog mig med blindhet för att ödmjuka mig: Ni är huggormar som tagit er in i duvornas bo, och när jag kommer till er, skall jag driva ut er med den kraft som herren Jesus givit mig att befalla över demoner och ondskans alla makter. Så tag er i akt och omvänd er, så att ni, när jag kommer, inte skall bli utkastade ur den gemenskap som ensam leder till frid.

Hälsa den gamla Lydia, och glöm inte att hälsa hennes två vackra söner från Paulus. Tag också väl emot Markus när han lämnat detta brev till er: giv honom av er kärlek till kropp och själ, så att han inte saknar någonting intill dess att jag åter är hos er. Jag skriver detta med min egen hand. Detta är mina ord.

Honom som gav oss vishet i fråga om kroppen och förstånd i fråga om själen, honom tillhör all ära i evigheters evighet. Amen.

0 kommentarer: