tisdag 15 mars 2011

Kyrkstötshistoria i Borås

Bläddrar i Borås, Torpa och Brämhults församlingars historia av Bengt Hallekant, utgiven av Borås och Brämhults församlingar 1953.

Där kan man bland annat läsa:
"Lämna källorna understundom knapphändiga uppgifter angående kyrkväktarna i Borås-Torpa, gällder detta i än högre grad om motsvarande befattningshavare i Brämhult. Någon sammanhängande förteckning över dem är icke möjlig att göra. Blott några sporadiska namn framträda. År 1732 ger ett sockenstämmoprotokoll den upplysningen, att Sven Andersson i Önne förordnades att 'gå med stöten och väcka upp dem', som sovo. För sitt besvär fick han ett öre silvermynt av varje matlag i socknen, 'därjämte en kaka eller något annat gott', när han kom på besök." (sid. 97)

Ja, det är ju ett sätt att hålla folk vakna under gudstjänsterna. Ett annat sätt som slår mig, kunde ju vara att pastorn månde anstränga sig att hålla predikningarna tillräckligt intressanta för att menigheten inte månde somna... Men, inte ens tältmakaren från Tarsos lyckades ju med det, som bekant...

* * *

För övrigt, hur i all världen såg en sådan stöt ut, som man skulle putta till dem med, som till äventyrs slumrat till? En sån hade jag gärna haft hängandes på kontoret som utställningsföremål...!

2 kommentarer:

Hanneles bok-paradis på Hisingen sa...

kul med böcker för lokapatrioter

Creutz sa...

Absolut!