måndag 7 februari 2011

Missbruk av tryckfriheten – för längesen

»...skola såsom missbruk af Tryckfriheten anses:

1:o. Hädelse emot Gud [...]
2:o. Förnekelse af en Gud och ett lif efter detta, eller af den rena Evangeliska läran [...]
3:o. Gäckeri af den Allmänna Gudstjensten, Guds Ord och Sakramenten [...]«
— ur Tryckfrihets-Förordningen §. 3.,
År 1812 (1844, 1845)

* * *

Gud vare tack för att Sverige blivit avkristnat! Således kan vi elaka djävlar ägna oss åt att förneka Gud, livet efter detta, de evangeliska dogmerna och dessutom får vi lov att göra satir av gudstjänsten, Bibeln och sakramenten, utan att vi riskerar att staten springer och konfiskerar våra skrifter...! — Det var ändå inte särdeles längesen vår till äventyrs publicerade ateism var i lag verboten.

0 kommentarer: