fredag 18 februari 2011

Grekiskt epigram

Ett ursprungligen grekiskt epigram från antiken, av en okänd författare. Det lär gärna ha citerats av kejsar Tiberius och kejsar Nero. —
»Då jag är död, må jordens rund i eld förgås.
Jag bryr mig ej därom, ty själv har jag det gott.«

Citerad ur Grekisk poesi, Fredrik Böök m.fl. (red.),
Albert Bonniers förlag 1929. Sid. 342.
— Se, förkristen vishet!

0 kommentarer: