söndag 6 februari 2011

Fragment: Äkta ord

jord, mossa, regn, träd, sten, skog, grus, göl, blod, — idel äkta ord...
* * *

Omedelbarhet, konkretion, tyngd. Motsatsen till ord som dessa, kan vara:

filosofi, arg, ande, religion, ljusår, information, vetgirig, metafysik, artificiell

som icke äger tyngd, blott undflyende, i någon mån obskurantik... — Så jag får väl göra vad jag kan för att skriva med ord som är äkta, tunga, omedelbara... Eller i vilket fall skriva med nån sorts medvetenhet om dem, eftersom jag ändå textligt leker alltför mycket, för att kunna vara något ideal troget... —

0 kommentarer: