tisdag 11 januari 2011

Råv redaf – förlupen tanke om farlig text

Tänk att det en gång fanns en tid, när jag hade blivit avrättad för att ha läst texten nedan högt... Se där, ordens makt! — Det får mig också att undra, hur många oppositionella som i hemliga rum viskat fram just dessa ord, eller varianter av dem, i tron att de bar en särskild mystisk, satanisk kraft. Och hur många som genom århundradena kom undan med det!

* * *
Nema. Tehgive i netehgilräh hco netkam hco, ttid rä tekir yt. Odno nåfri sso slärf natu, esletserf i ekci sso delni hco. Orä agidlyks sso med atålröf iv kco mosås, redluks aråv sso tålröf hco. Gad i sso vig dörb agilgad tråv. Nedroj åp kco ås, nelemmih i mosås, ajliv nid eks. Ekir ttid emmokllit. Nman ttid edrav tagleh. Nelemmih i rä mos, råv redaf.

0 kommentarer: