lördag 27 november 2010

Hedniskt mytsystem

Västerländsk idétradition är genomsyrad av tankegods från det kristna mytsystemet. Nåväl, vi har ett nordiskt, hedniskt mytsystem också. I hopp om att till sist sätta mig bättre in i det, skaffade jag i går Nordiska gudar och hjältar av Anders Bækstad från favoritantikvariatet. Förhoppningsvis kan det ge lite nytt stoff åt min personliga tankeflora av myter, motiv, berättelser och tematan.

Intressant verkar det, hursomhelst.

0 kommentarer: