måndag 18 oktober 2010

Citat: Camus om klarhet och obskurantism

»Those who write clearly have readers. Those who write obscurely have commentators.«
– Albert Camus

– Vågar man kanske rentav applicera det citatet på världens sannolikt mest sönderkommenterade bok: Bibeln? – Ja, för klar är den knappast; tvåtusen års schismer vittnar för Bibelns obskuranta innehåll, åtminstone om texterna i den ska ses som en helhet.

0 kommentarer: