lördag 4 september 2010

Marginalanteckning: Apokryfiskt


Läser Apokryferna till Nya Testamentet, red. Bertil E. Gärtner. – Apokryferna är de texter som inte kom att platsa i den kanoniska Bibeln, de texter som inte ansågs autentiska, eller inte renläriga. – Fascinerande portar öppnas till det tidigkristna tänkandet, och jag får tillgång till alternativa kristendomar, och tolkningar som kom att förtryckas och kättarförklaras av mainstreamkyrkan... – Hänsynslöst intressant.

0 kommentarer: