onsdag 15 september 2010

Citat: Ekelöf om att skriva

»Skriva som om allting vore självklart, först då blir det underbara underbart. Skriva som om allting vore självklart, det är en ytterligt viktig grundsats. Man måste lära sig lita på läsaren, annars kan man aldrig lita på sig själv.«
– Gunnar Ekelöf
Gunnar Ekelöf: En självbiografi (2007), sid. 91.

0 kommentarer: