lördag 12 juni 2010

Vindling om nedkokning

Romanepos (vi kokar ner:) roman (vi kokar ner:) novell (vi kokar ner:) poem.

Ett poems intensitet utvecklat över en romans yta skulle knappast vara möjligt att överleva. Och överlever man det, så är det knappast intensivt nog, inringande nog. Jag vill att poemen jag läser ska vara en tillvaro i sig – varje ord viktat och inpassat i texten med tiondelars millimetrars precision.

Som hos Ekelöf. Den käre, gamle Ekelöf... Som i poemet »Du säger 'jag' och 'det gäller mig'«, där poängen och poängerna är käftslag... Det är så poem ska upplevas.

Jag tror inte på det yviga. Jag tror att det sköna sitter i det avskalade. Därför tror jag på poemet som en av skönhetens vackraste former.

0 kommentarer: