torsdag 10 juni 2010

Kort vindling om texttyper

Dionysisk text: det som ristas på avgrundens väggar.

Satanistisk text: i uppror mot konvenansen; som inte lyder.

Fair enough. Men också den balanserade texten, som vet vad den vill och genomför det, som skapar en enhet: appolonisk text: en början, en mitt, ett slut, en berättelse.

Kan vi hitta kombinationen – ursinne, uppror, – kosmos?

0 kommentarer: