måndag 28 juni 2010

Cioran

Läser Cioran nu, profet för oss som inte är postmoderna, inte religiösa, inte politiska; för oss nihilister. All Gall is Divided – aforistik, i Nietzsches anda: dolkar i veka livet på konvenansen och den sedativa kulturen.

Vi kokar ner artikeln om Cioran på Wikipedia och tar oss lite friheter:
Emil Cioran
var filosof
– uttrycker
existentialistisk alienation,
trogen Nietzsche
och schopenhauerska
pessimismen.
En fin, funktionell inringning av ett livssignum...

— All Gall is Divided
är en bibel; den är trött på metafysik, höga mål och ideal.

0 kommentarer: