måndag 21 juni 2010

Artikeltips

På kulturmagasinet Benshi finns en intressant artikel om Kristina Lundblads doktorsavhandling Om betydelsen av böckers utseende. Lundblad har alltså forskat i hur böckers utseende och utförande förändrats över tiden. – Artikeln gör mig helt klart nyfiken på avhandlingen.

0 kommentarer: