onsdag 19 maj 2010

Ytterligare fascination

Buss, nånstans i Borås.

Bussar – det är nästa fascination. Jag ser dem åka förbi, nästa folktomma, på nätterna, och tänker på apokalypsen (nej, det är inte sjukt). Några ensamma människor i en buss, sammanförda av tvingande ehuru tillfälliga skäl, efter Katastrofen, kringåkande, sökande gemenskap, räddning, hem.

0 kommentarer: