söndag 9 maj 2010

Oceanografi

Hav, nånstans mellan Sverige och Danmark.

Det oavbrutet fascinerande: havet, varpå mina oceanångare går.
»Haven [...] består av omkring 1,368 miljarder kubikkilometer vatten. [...] Medeldjupet i haven är omkring 3 800 meter [...] under 200 meter är haven i princip helt mörka. Totalt är endast två procent av havets volym belyst«

Och däruppe stod jag och gungade mellan två länder; helt banalt stod vi och andra för att åka till Danmark på våra ärenden; men havet är där, är där nu, gömmer allt, överväldigande likgiltigt.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Havet fascinerar.