torsdag 29 april 2010

Anders Jacobssons replik

Det är roligt när författare blir arga. Ingen klår då deras texter!

Häromdagen skrev jag om hur Anders Jacobssons blogg på alltombarn.se släckts ner, efter att han skrivit en sarkastisk text om ensamkommande flyktingbarns ålder.

Nu skriver Jacobsson på Newsmill. Läs det.

Texten avslutas:
»Så till alla kära DDR-kramare, åsiktsfascister och politiskt korrekta individer som nu tvår sina händer av att en maktapparat stängt min blogg och att en journalist på Expressen försöker mörda mig moraliskt och som för en privat förtalskampanj mot mig, Sören och våra produktioner på bland annat Twitter, till er säger jag på klockren svenska:

This time you have fucked with the wrong guy.«

1 kommentarer:

Anonym sa...

”Barnen” är nästan uteslutande ungdomar 16-19 år, muslimska ungdomar som fungerar likt ankare för resten av sin släkt. Väl hemmastadda i en svensk kommun dyker familjen upp som av ett trollslag. Allmänna Arvsfonden har tidigare studerat fenomenet med ensamkommande barn, bland slutsatserna återfinns följande citat:”Utsattheten bottnar framför allt i att de allt som oftast inte söker sig bort från hemlandet av egen vilja utan beslutet fattas av kvarvarande vuxna, närmare av den egna familjen.””Ofta har dessa ungdomar stora krav på sig från familjen i hemlandet, eftersom de förväntas att lyckas snabbt i det nya landet och sedan hjälpa de kvarvarande.”Om lagen skulle följas skulle ensamkommande inte få något uppehållstillstånd i Sverige, utan de skulle återbördas till sina föräldrar i hemlandet. Nu har inte lagen ändrats, utan det har istället uppstått någon form av praxis som är direkt lagvidrig. Sverige har skrivit under barnkonventionen och i den kan vi läsa att varje barn har rätt att växa upp i sitt hemland med sina föräldrar. Att säga ja till ”ensamkommande barn” innebär i praktiken att man beviljar tillstånd till det fyrdubbla antalet människor, minst! För kommunen blir det extra kostsamt eftersom det inte betalas ut någon ersättning för anhöriginvandrare. De ”ensamkommande barnen” kommer främst ifrån Irak, Somalia och Afghanistan, vilket innebär att de anhöriga saknar kvalifikationer och språkkunskaper för att kunna jobba i Sverige på lång tid eller i vissa fall aldrig någonsin. Varför får vi inte debattera invandringen? Varken kostnader runt invandring eller de problem som finns runt invandringen. Däremot debatteras kostnader för sjukskrivna och arbetslösa och dess antal redovisas i nyheterna regelbundet. Men alla kostnader runt invandring är tabu trots att de tar en mycket större del av våra skattemedel och utgör en enorm kostnad för samhället.