söndag 29 november 2009

Life as art

Tänk dig livet som litteratur. Tänk dig livet som en yttring av konst. – Perioder i din tillvaro blir till kapitel med klatschiga titlar.

Och med tanken på livet som litteratur gör du livet till ett konstverk: du styr över livet för att det ska bli litterärt, för att det ska vara möjligt att omvandla till en berättelse i text: dina ord blir till träffsäkra dialoger, människorna du möter blir till träffande beskrivningar med sina särskilda attribut. Du, som är författaren, begår lustmord på dina fiender. Du rosar dina vänner.

– Life as art.

2 kommentarer:

Caroline Sjögren sa...

Och med dessa ord uttryckte du den exakta tanke jag ständigt har i bakhuvudet. Den som jag nog aldrig riktigt försökt att formulera, men som du själv fångar så bra. Jag väljer mitt liv; dess intriger, karaktärer, dekor och dialoger utifrån vad som kan tillskrivas "litterärt värde". Ingenting är intressent nog, är det inte intressant även i tryck.

Creutz sa...

Fint! We are Poems!