lördag 28 november 2009

Det dunkelt skrivna...

Esaias Tegnér, skalden och biskopen, säger i »Epilog vid magisterpromotionen i Lund 1820«:
»Vad du ej klart kan säga, vet du ej;
med tanken ordet föds på mannens läppar:
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.«
Slutraden, om det dunkelt sagda, skulle lika gärna kunna sägas om det dunkelt skrivna. En förhållningsregel som i alla fall jag vill ha med mig när jag skriver blir just detta: det dunkelt skrivna är det dunkelt tänkta.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Det blir tydligt vad jag tänker och känner, då jag skriver det. Från mitt huvud, landar på papper. Ibland tror jag att det skrämmer mig, orden står där i bläck. Mina tankar. Men det är nyttigt!

A.w