söndag 14 juni 2009

Klassiskt Oscar-citat

Ett klassiskt Oscar-citat:
"There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written."
– Citatet speglar min uppfattning väl. En bok kan handla om i princip vad som helst. Det behöver inte förändra textens konstnärliga värde. Det konstnärliga värdet behöver inte nödvändigtvis ligga i vad boken handlar om – utan i författarens sätt att skriva om sitt ämne.

0 kommentarer: